Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hưởng ứng cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2023

Huyện ủy Vĩnh Linh vừa có văn bản gửi UBMTTQVN huyện, các đoàn thể chính trị- xã hội huyện, các tổ chức cơ sở Đảng, các ban ngành liên quan về hưởng ứng cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2023.

 

 

 

Bài viết liên quan