Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Sau nột thời gian triển khai lấy ý kiến, ngày 9/3/2023, UBND huyện Vĩnh Linh đã có báo cáo tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến của Nhân dân và các cơ quan, ban, đơn vị, các xã, thị trấn đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

 

 

 

Bài viết liên quan