Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị làm việc tại huyện Vĩnh Linh

Ngày 14/3/2023, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị có buổi làm việc tại huyện Vĩnh Linh về công tác triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ X (2022- 2023) trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Tổ chức sơ khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật huyện Vĩnh Linh và các thành viên trong Đoàn công tác, ông Nguyễn Thái Nhân- Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh, Trưởng đoàn đã đánh giá cao công tác triển khai khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ X tại địa phương đã bám sát kế hoạch, thể lệ Hội thi của tỉnh ban hành các văn bản liên quan, đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tâng lớp nhân dân.

Để Hội thi đạt hiệu quả thiết thực, đảm bảo tiến độ đề ra, trong thời gian tới, ông Nguyễn Thái Nhân đề nghị huyện Vĩnh Linh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Hội thi để động viên phong trào lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, thu hút nhiều đối tượng trên địa bàn hưởng ứng, tham gia. Bên cạnh tuyên truyền, vận động đối tượng là đoàn viên, hội viên thuộc Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, LĐLĐ huyện, huyện Vĩnh Linh cần mở rộng đối tượng các lĩnh vực y tế, công nghiệp trong Cụm công nghiệp, làng nghề; chú ý đến các đề tài KHCN hằng năm; chuyển đổi số, công nghệ 4.0… để có thể lựa chọn tham gia dự thi.

Huyện Vĩnh Linh tiếp tục có văn bản đôn đốc, nhắc nhở, định hướng đề tài cho các địa phương, đơn vị. Về phía Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ đồng hành cùng với huyện trong công tác hướng dẫn, biên tập thuyết minh các đề tài, giải pháp và tham gia chấm thi vòng sơ khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tại địa phương để giúp huyện nâng cao chất lượng các đề tài, giải pháp khi lựa chọn tham gia dự thi cấp tỉnh.

-------------------------------------

* Kế hoạch triển khai vòng Sơ khảo Hội thi sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn huyện Vĩnh Linh tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ X (2020-2023)

* Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ X (2022- 2023)

* Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ X (2022- 2023)

* Mẫu Thuyết minh giải pháp dự thi 

PV

Bài viết liên quan