Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Nâng cao năng lực hòa giải viên cơ sở

Hòa giải ở cơ sở có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, củng cố, phát huy những tình cảm tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng dân cư, hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương trong việc giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn xã hội tại địa phương.

Xác định được tầm quan trọng này, thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường số lượng cũng như chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở. Đến nay, toàn huyện Vĩnh Linh149 tổ hòa giải, gần 1.100 hòa giải viên. Đội ngũ hòa giải viên hầu hết là những người am hiểu về pháp luật, người có uy tín, người được nhân dân tin tưởng.

Từ năm 2020 đến nay, đã có trên 350 hòa giải viên tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác hòa giải ở cơ sở. Đồng thời các tổ hòa giải trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 566 vụ việc. Trong đó, năm 2020: 153 vụ, năm 2021: 148 vụ, 2022: 265 vụ. Hoà giải thành đạt 90% vụ việc; các vụ việc hòa giải không thành đều được hòa giải viên hướng dẫn chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết để tránh tình trạng khiếu nại vượt cấp, khiếu kiện kéo dài trong Nhân dân; góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, ổn định.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan