Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Đạt trên 93% kế hoạch tạo việc làm

9 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh có 1.868 lao động được tạo việc làm mới. Với kết quả này, chỉ tiêu về lao động việc làm trong năm 2023 của địa phương đã đạt 93,4%. Trong đó, chỉ tiêu lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt gần 69% kế hoạch.

Thông tin từ Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện cho biết, một số thị trường truyền thống như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc đã mở cửa để tiếp nhận người lao động nước ngoài đến làm việc, tạo cơ hội để người lao động có nhiều lựa chọn trong việc tìm kiếm việc làm. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm đã có 110 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với mức lương trung bình từ 25- 35 triệu đồng/tháng.

Đối với thị trường trong nước, đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu lao động trực tiếp và trực tuyến; phối hợp với các doanh nghiệp tư vấn, hỗ trợ lao động tiếp cận với nghề nghiệp, việc làm phù hợp với năng lực, sở trường. Trong đó tập trung giới thiệu việc làm cho thanh niên, quân nhân xuất ngũ... Nhờ vậy, chỉ tiêu tạo việc làm mới cho lao động địa phương trong 9 tháng đầu năm đạt theo kế hoạch.  

Từ nay đến cuối năm, huyện Vĩnh Linh sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động, dự án về việc làm và an toàn lao động; Tiếp tục triển khai các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ đúng mức về vốn vay, chuyển giao khoa học kĩ thuật để người dân mạnh dạn chuyển đổi sinh kế, ổn định thu nhập; Mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, nhất là các thị trường có thu nhập cao, an toàn cho người lao động; khuyến khích tham gia xuất khẩu lao động với con em hộ nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số... Nhằm đạt và vượt mục tiêu tạo việc làm mới cho từ 2.000 đến 2.200 lao động trong năm 2023.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan