Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Nông dân thị trấn Bến Quan bước vào vụ thu hoạch cam

Từ năm 2019, thị trấn Bến Quan bắt đầu đưa vào trồng giống cam Vân Du với tổng diện tích khoảng 10ha. Trong đó, diện tích trồng cam thuộc HTX cây ăn quả Bến Quan chiếm khoảng 8,5ha; số còn lại được trồng rải rác trong dân. Thời điểm này, những vườn cam ở đây bắt đầu bước vào vụ thu hoạch.

Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Bến Quan Đỗ Xuân Đức cho biết: “Đây là năm thứ 3 người dân thị trấn bến Quan bước vào vụ thu hoạch cam. Khoảng giữa tháng 10 dương lịch thì cam mới chín rộ, tuy nhiên, hiện nay một số hộ dân cũng đã thu hoạch số cam chín sớm. Theo đánh giá ban đầu, sản lượng cam đạt khoảng 3,5-4 tấn/ha. Cao hơn so với năm trước 2 tấn/ha. Với giá bán 25 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi ha cam cho lợi nhuận hơn 35 triệu đồng, cao hơn hẳn so với nhiều loại cây trồng khác, nông dân rất phấn khởi”.

Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Bến Quan Đỗ Xuân Đức cho biết thêm: “Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm, địa phương vận động người dân tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình sản xuất cam sạch, phát triển vườn cam theo hướng nâng cao chất lượng, tạo dấu ấn sản phẩm trên thị trường bằng việc xây dựng thương hiệu sản phẩm. Thực hiện liên kết giữa các thành viên trong hợp tác xã cũng như tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định qua đó, giúp người trồng tránh được tình trạng được mùa, mất giá”.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan