Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tiếp tục xây dựng vườn mẫu nông thôn mới

Với mục tiêu phát triển kinh tế vườn hộ gắn với xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp để mỗi địa phương trở thành “miền quê đáng sống”, thời gian qua, phong trào “Xây dựng vườn mẫu nông thôn mới” được các địa phương ở huyện Vĩnh Linh triển khai tích cực và có nhiều kết quả khả quan.

Thời gian qua, phong trào xây dựng vườn mẫu luôn được người dân trên địa bàn huyện đồng tình, tích cực hưởng ứng. Nhiều hộ mạnh dạn đầu tư cải tạo vườn tạp, nâng cấp hệ thống tưới tiêu, tập trung trồng các cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao... Nhờ vậy, nhiều hộ đã hình thành các vườn cây với khuôn viên có diện tích từ 1.000m2 trở lên, bảo đảm hài hòa giữa cảnh quan, môi trường và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Người nông dân mạnh dạn đầu tư, đưa các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất. Đến nay, toàn huyện có 24 vườn đã được công nhận đạt chuẩn tại các xã các xã: Kim Thạch, Hiền Thành, Trung Nam, Vĩnh Hòa, Vĩnh Giang, Vĩnh Chấp, Vĩnh Long, Vĩnh Lâm, Vĩnh Thủy.

Để phát triển các vườn mẫu NTM, huyện Vĩnh Linh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tham gia. Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân tham gia cải tạo, nâng cao hiệu quả kinh tế vườn. Cùng với đó, chỉ đạo mỗi cơ sở hội khảo sát lựa chọn ít nhất 01 hộ nông dân có quyết tâm cao trong xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới để lập danh sách đề xuất UBND huyện tập huấn hướng dẫn quy trình xây dựng vườn chuẩn NTM. Tiếp tục chỉ đạo các hộ đã được lựa chọn xây dựng mô hình từng bước thực hiện hoàn thiện các hạng mục quy hoạch. UBND huyện cũng sẽ ban hành một số chính sách để hỗ trợ cho các hộ dân đăng ký xây dựng vườn chuẩn NTM...

Được biết, trong năm 2023, trên địa bàn huyện tiếp tục có 26 vườn hộ gia đình đăng ký phấn đấu đạt chuẩn vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn 10 xã: Hiền Thành, Vĩnh Chấp, Vĩnh Giang, Vĩnh Long, Kim Thạch, Vĩnh Sơn, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm, Trung Nam. Hy vọng trong thời gian tới, các mô hình vườn chuẩn NTM sẽ tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn, tạo sức lan tỏa để nâng cao thu nhập cho người dân và tạo cảnh quan khởi sắc cho làng quê.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan