Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Trên 2.900 NTK đặc biệt nặng và NKT nặng được trợ cấp

Theo khảo sát, huyện Vĩnh Linh hiện có trên 2.900 người khuyết tật (NTK) đặc biệt nặng và NKT nặng được hưởng trợ cấp. Trong đó trên 800 NTK đặc biệt nặng và hơn 2.100 NKT nặng được trợ cấp tại cộng đồng.

Để đảm bảo chính sách cho NKT, 18/18 xã, thị trấn ở huyện Vĩnh Linh đã thành lập Hội đồng xác định mức độ khuyết tật theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019.

Thành viên Hội đồng xác định mức độ khuyết tật là các thành viên thuộc UBND cấp xã. Hội đồng thực hiện việc xác nhận lại khuyết tật chủ yếu là khi NKT có sự thay đổi về mức độ khuyết tật từ khuyết tật nhẹ lên nặng, khuyết tật nặng lên đặc biệt nặng do trong quá trình sinh sống, học tập có sự ảnh hưởng. Hoặc khi Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã nhận thấy, được phản ánh đối tượng đang hưởng bảo trợ xã hội dành cho người khuyết tật có sự hồi phục sức khỏe thì yêu cầu xác định lại dạng tật và mức độ khuyết tật.

Hiện nay, 95% người khuyết tật trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã được xác định dạng tật và mức độ khuyết tật đầy đủ, kịp thời; 100% người khuyết được cấp giấy xác nhận khuyết tật; 100% đối tượng NKT hưởng chế độ bảo trợ xã hội khi qua đời đều được hỗ trợ chế độ mai táng phí theo quy định.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan