Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Bàn giao 160 con trâu, bò, dê cho hộ nghèo Vĩnh Ô

Ngày 16/4/2024, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Linh phối hợp với xã Vĩnh Ô tổ chức bàn giao 137 con trâu, bò và 23 con dê cho 46 hộ dân trong xã nhằm thực hiện các mô hình điểm và mô hình giảm nghèo trên địa bàn.

Tổng số vốn đầu tư cho các mô hình này trên 2,36 tỷ đồng được trích từ ngân sách huyện Vĩnh Linh năm 2024 nhằm thực hiện Đề án số 2050/ĐA-UBND ngày 12/11/2021 của UBND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giai đoạn 2021- 2025

Trước đó, Phòng NN&PTNT huyện phối hợp với xã Vĩnh Ô tổ chức khảo sát nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất tại các hộ nghèo để các mô hình mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó hướng đầu tư chăn nuôi trâu, bò sinh sản và nuôi dê nhốt có tính khả thi cao.

Công tác lựa chọn con giống cũng đã được Phòng NN&PTNT và xã Vĩnh Ô tổ chức chặt chẽ. Phòng đã phối hợp với các đơn vị liên quan đưa các hộ dân ra trang trại giống ở huyện Đô Lương, Nghệ An để xem, kiểm tra, sau đó bốc thăm, chọn giống trâu bò, bình quân mỗi hộ nhận 3 con.

Với sự hỗ trợ này, các hộ nghèo ở xã Vĩnh Ô có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Từ đó góp phần duy trì vững chắc tiêu chí giảm nghèo sau khi xã Vĩnh Ô đạt chuẩn nông thôn mới.

BBT

Bài viết liên quan