Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại xã Vĩnh Ô

Ngày 16/4/2024, Ban Dân tộc HĐND tỉnh do ông Nguyễn Vĩnh Quyền, Phó Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Vĩnh Ô về tình hình thực hiện Chương trình bố trí, ổn định khu dân cư các vùng thiên tai đặc biệt khó khăn biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng và các Chương trình mục tiêu quốc gia. Cùng tham gia đoàn làm việc có Chủ tịch UBMT huyện Vĩnh Linh Vũ Văn Phong, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Hà.

Tại buổi làm việc, UBND xã Vĩnh Ô báo cáo tiến độ các dự án; Chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đó, đến nay xã đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Dự án di dân vùng sạt lỡ ra Cù Bạc; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Chương trình giảm nghèo bền vững đạt dược những kết quả tích cực, toàn xã còn 27 hộ nghèo, chiếm 7,05% và 34 hộ cận nghèo, chiếm 8,88%. Xây dựng NTM đạt 19/19 tiêu chí, trong đó tiêu chí sự hài lòng người dân về đề nghị xã đạt chuẩn NTM  đạt 96%. Quan tâm bảo tồn văn hoá phi vật thể, các lễ hội truyền thống của địa phương...

Sau khi nghe UBNDVĩnh Ô báo cáo và ý kiến của các thành viên trong đoàn, ông Nguyễn Vĩnh Quyền, Phó Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh đánh giá cao trong thời gian qua chính quyền xã đã chủ động, quyết liệt tuyên truyền triển khai Dự án Cù Bạc; thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình xây dựng nông thôn mới. Chính quyền địa phương đã linh hoạt, chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách dân tộc như đất ở, đất sản xuất, nước sạch, bảo tồn phát huy văn hoá phi vật thể trên địa bàn xã.

Một số khó khăn, kiến nghị đề xuất của địa phương, Đoàn sẽ tiếp thu tham mưu HĐND tỉnh và các Sở, ngành cấp tỉnh chỉ đạo tháo gỡ giúp đỡ người dân và địa phương.

Đức Thông

Bài viết liên quan