Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Thực hiện Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 05/5/2023 của Văn phòng Chính phủ, vừa qua, UBND huyện Vĩnh Linh đã có văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn.

 

 

 

Bài viết liên quan