Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh đối thoại với thanh niên

Ngày 4/7/2024, với chủ đề “Thanh niên Vĩnh Linh khởi nghiệp sáng tạo gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, huyện Vĩnh Linh tổ chức hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với thanh niên trên địa bàn.

Tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên các xã, thị trấn đã mạnh dạn đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất đối với Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới. Theo đó, cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên, phát huy sức trẻ gương mẫu tiên phong trong các cuộc vận động, phong trào thi đua. Tạo môi trường và cơ hội để thanh niên khẳng định vai trò, vị trí, nhất là trong phong trào thanh niên khởi nghiệp sáng tạo gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Có thêm nhiều chính sách thu hút sinh viên trở về phục vụ quê hương; hỗ trợ thanh niên đào tạo nghề, tìm việc làm, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế, ưu tiên thanh niên khu vực miền núi, thanh niên vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an...

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh và các phòng, ban liên quan đã tiếp thu cũng như làm rõ những nội dung mà tuổi trẻ địa phương quan tâm. Trên cơ sở đó đề ra chương trình hoạt động gắn với từng nhóm giải pháp cụ thể, sát đúng để tổ chức đoànđoàn viên, thanh niên tập trung thực hiện. Đặc biệt nêu cao vai trò của tuổi trẻ trong công tác chuyển đổi số để sớm hoàn thành mục tiêu phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan