Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Công an huyện Vĩnh Linh: Đẩy mạnh công tác dân vận trong CCHC

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, thời gian qua, Công an huyện Vĩnh Linh đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác dân vận về cải cách hành chính với mục tiêu 3 giảm, gồm: giảm thời gian, giảm thủ tục và giảm chi phí.

Công tác dân vận trong cải cách hành chính được Công an huyện Vĩnh Linh xác định tập trung vào một số nhóm, lĩnh vực như: Quản lý cư trú, đăng ký quản lý phương tiện giao thông, kinh doanh có điều kiện về ANTT, phòng cháy, chữa cháy, xử lý vi phạm hành chính... Đơn vị phân công cán bộ trực để giải quyết kịp thời các thủ tục liên quan trực tiếp đến công dân như: cấp căn cước, đăng ký phương tiện mô tô, xe máy, xử lý vi phạm hành chính. 

Cùng với đó, Công an huyện Vĩnh Linh tăng cường thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và triển khai nghiêm túc Quy chế dân chủ trong lực lượng Công an Nhân dân. Từ đó sớm phát hiện, xử lý nghiêm những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm kỷ luật công tác, đạo đức sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ. Đồng thời rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ và chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, tư thế, lễ tiết, tác phong, giao tiếp, ứng xử cũng như tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan