Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững

Thời gian qua, huyện Vĩnh Linh tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, phát triển thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Năm 2022, trên lĩnh vực trồng trọt, huyện đã thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn, với diện tích 2.600 ha triển khai tại 30 đơn vị hợp tác xã. Trong đó có 194 ha thực hiện sản xuất lúa liên kết và 136 ha sản xuất theo hướng hữu cơ với Công ty CP Tổng Công ty Sông Gianh.

Đồng thời, xác định bộ giống lúa chủ lực, ngắn ngày, có năng suất, chất lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu để đưa vào sản xuất diện rộng, gia tăng giá trị trên đơn vị diện tích. Hiện nay, tỷ lệ sử dụng giống chất lượng cao đạt 85%; cơ cấu giống xác nhận và trên cấp xác nhận đạt trên 95%.

Đối với chăn nuôi, huyện tiếp tục ứng dụng các kỹ thuật tiến bộ, công nghệ mới vào sản xuất như: chọn giống, sử dụng thức ăn, phối trộn thức ăn, hệ thống điều chỉnh nhiệt độ môi trường chăn nuôi..., khuyến khích người chăn nuôi đầu tư hệ thống trang trại có hệ thống xử lý môi trường theo quy trình kỹ thuật công nghệ tiên tiến. Chăn nuôi quy mô lớn gắn với với bao tiêu sản phẩm.

Trong lĩnh vực phát triển thủy sản, huyện tiếp tục duy trì và phát triển diện tích mô hình nuôi cá tập trung. Nhân rộng nuôi tôm sú, tôm thẻ theo hướng các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, nuôi tôm 2 - 3 giai đoạn sử dụng chế phẩm sinh học hạn chế dịch bệnh, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế. Nâng cao chất lượng, sản phẩm khai thác, đánh bắt thủy sản; tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Trước những tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, quá trình đô thị hóa và biến đổi khí hậu, cùng những yêu cầu khắt khe của thị trường… đang đặt ra những khó khăn, thách thức rất lớn đối với sản xuất nông nghiệp địa phương. Việc đẩy nhanh ứng dụng khoa học- công nghệ vào sản xuất nông nghiệp không chỉ là giải pháp tối ưu giải quyết vấn đề trên mà còn là một tất yếu để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nông phẩm, bảo đảm cho kinh tế nông nghiệp ở Vĩnh Linh phát triển bền vững.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan