Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Nhân rộng hơn 2.600 ha cánh đồng mẫu lớn

Thực hiện Đề án tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp và hướng tới mục tiêu sản xuất bền vững, thời gian qua huyện Vĩnh Linh đã tích cực đẩy mạnh việc nhân rộng các  mô hình cánh đồng mẫu lớn.

Đến nay, toàn huyện đã thực hiện được hơn 2.600 ha cánh đồng mẫu lớn tại 30 đơn vị HTX. Trong đó, có 194 ha sản xuất lúa liên kết và 136 ha sản xuất theo hướng hữu cơ. Theo đánh giá của Phòng NN&PTNT huyện, các mô hình cánh đồng mẫu lớn với sự liên kết chặt chẽ giữa “4 nhà” cơ nhiều ưu điểm vượt trội như tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, hạn chế các loại sâu bệnh, cùng với việc sử dụng các bộ giống  có phẩm cấp nên năng suất và chất lượng lúa thu được cũng cao hơn ruộng ngoài mô. Điển hình như trong 2 vụ sản xuất của năm 2022 năng suất lúa tại các cánh đồng  hữu cơ đạt bình quân từ 70-75 tạ tươi/ha.

Nhân rộng các cánh đồng mẫu lớn được huyện xác định là một trong những giải pháp quan trọng để hình thành nên các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô và chất lượng. Do đó, thời gian tới huyện sẽ tiếp tục thự chiện chủ trương đẩy mạnh phát triển các mô hình cánh đồng mẫu lớn; xây dựng các chính sách  thu hút các doanh nghiệp tham gia và hỗ trợ các HTX, nông dân tham gia mô hình. Đồng thời tăng cường  hỗ trợ kinh phí khuyến nông và kinh phí đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ ở cơ sở để làm tốt công tác quản lý, hướng dẫn nông dân thực hiện mô hình tại các địa phương. Mặt khác tập trung vào việc đầu tư hạ tầng thủy lợi để tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân canh tác, sản xuất.

Phương Nga

Bài viết liên quan