Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, chế biến thực phẩm

UBND huyện Vĩnh Linh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, chế biến thực phẩm.

UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc trong sản xuất, kinh doanh. Tuyên truyền đến người tiêu dùng lựa chọn sử dụng thực phẩm đặc biệt là các loại hàng nông sản, hải sản, nội tạng động vật có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn đặc biệt là các cơ sở kinh doanh, chế biến hải sản, nội tạng động vật, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn; tổ chức kiểm tra việc tuân thủ nội dung đã cam kết của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản theo quy định.

Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và BVTV, Trạm Khuyến nông theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến người sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và kiểm soát sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt trên địa bàn.

BBT

Bài viết liên quan