Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Phát triển công nghiệp may mặc ở Vĩnh Linh

Thời gian gần đây, ngành công nghiệp may ở huyện Vĩnh Linh có những bước chuyển động mạnh mẽ. Từ sự hỗ trợ về pháp lý của chính quyền địa phương, nhiều nhà đầu tư đã đến mở các cơ sở may mặc. Qua đó vừa tạo việc làm mới cho nhiều lao động, vừa góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo diện mạo mới cho nông thôn.

Công nhân làm việc tại Công ty Cổ phần may miền Trung tại Khu CN Tây Bắc Hồ Xá.

Hiện trên địa bàn có 2 nhà máy may công nghiệp lớn là Công ty Cổ phần may miền Trung, Công ty TNHH MTV đầu tư Quang Minh Vĩnh Linh và 15 cơ sở may gia công ở các hộ gia đình. Từ năm 2020 đến nay, mỗi năm, các công ty và cơ sở may mặc trên địa bàn huyện sản xuất được 600.000 sản phẩm, giá trị tạo ra trên 25 tỷ đồng, giải quyết viện làm cho khoảng 1.200 lao động địa phương.

Theo Đề án phát triển ngành công nghiệp huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030, đối với ngành may mặc, giày da, phấn đấu đến năm 2025 có gần 20 công ty, cơ sở; tạo việc làm cho trên 2.000 công nhân với mức lương 7- 8 triệu đồng/ người/tháng. Tổng giá trị của ngành đạt trên 120 tỉ đồng, tăng bình quân 18%/năm.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan