Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh giao các địa phương làm chủ đầu tư những công trình có quy mô phù hợp

Trong thời gian qua, Ban Quản ký dự án đầu tư- Xây dựng và Phát triển quỹ đất (Ban QLDA) huyện Vĩnh Linh làm chủ đầu tư hầu hết các công trình, dự án trên địa bàn huyện.

Phối cảnh Nhà văn hóa trung tâm- 1 trong những công trình trọng điểm của huyện đang đẩy nhanh tiến độ.

Tuy nhiên, hiện nay, Ban QLDA huyện đang tập trung nhân lực để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án quan trọng của quốc gia, tỉnh, các dự án thu hút đầu tư như: Đường bộ cao tốc Bắc- Nam đoạn Vạn Ninh- Cam Lộ, Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1, Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tỉnh Quảng Trị….

Bên cạnh đó, các dự án trọng điểm của huyện như: Nhà văn hóa trung tâm, Đường kết nối trung tâm huyện đến các xã ven biển, Hạ tầng Khu du lịch Cửa Tùng và Bãi tắm cộng đồng xã Vĩnh Thái… được triển khai đồng loạt, cần có sự tập trung chỉ đạo nhằm bảo đảm tiến độ theo quy định. Ngoài ra, Ban QLDA huyện đang đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, phấn đấu đạt nguồn thu theo kế hoạch đề ra.

Vì vậy, trong thời gian tới để các dự án được triển khai thuận lợi, chủ động, căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND huyện Vĩnh Linh giao UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư các công trình không thuộc trường hợp áp dụng hình thức đấu thầu, có quy mô phù hợp, yêu cầu kỹ thuật không cao và sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện từ quỹ đấu giá quyền sử dụng đất các địa phương hưởng. Đối với các nguồn vốn khác, tùy tình hình, điều kiện cụ thể, huyện sẽ xem xét giao chủ đầu tư cho từng công trình, dự án.

Thời gian thực hiện kể từ ngày 1/1/2023 cho đến khi UBND huyện Vĩnh Linh ban hành văn bản thay thế.

PV

Bài viết liên quan