Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Điều chỉnh dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh

Ngày 22/11/2022, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với Dự án Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh của Công ty TNHH TMDV Du lịch Sông Hiền CNF đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trước đó vào năm 2016.

Nội dung điều chỉnh vào 4 điểm như sau: Về thông tin nhà đầu tư được điều chỉnh lại Công ty TNHH TMDV Du lịch Sông Hiền CNF; diện tích đất dự kiến sử dụng được điều chỉnh lại hơn 137,3 héc ta gồm đất được thuế hơn 36,2 héc ta và diện tích rừng được thuê để phục vụ du lịch dưới tán rừng là 101,1 héc ta; tổng nguồn vốn đầu tư được điều chỉnh lại gần 104,5 tỷ đồng; về tiến độ thực hiện dự án được điều chỉnh lại nhiều mốc thời gian, dự kiến tháng 5/2024 hoàn thiện tất cả hạng mục đi vào hoạt động.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án đúng cam kết, đồng thời giao trách nhiệm cho các Sở, ngành và huyện Vĩnh Linhh hướng dẫn, đôn đốc, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án đúng theo luật định.

PV

Bài viết liên quan