Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thu hồi trên 500 nghìn m2 đất giao cho xã Vĩnh Long quản lý

Ngày 6/12/2022, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định thu hồi trên 500 nghìn m2 đất rừng trồng sản xuất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải để giao cho UBND xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh quản lý, đưa vào sử dụng theo quy định pháp luật.

Lý do thu hồi, Công ty Lâm nghiệp Bến Hải giao trả lại một phần diện tích đất về địa phương quản lý, bố trí sử dụng theo Nghị quyết số 29 ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh.

UBND tỉnh giao huyện Vĩnh Linh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên- Môi trường, Sở NN&PTNT, Công ty Lâm nghiệp Bến Hải và xã Vĩnh Long xác định cụ thể ranh giới, mốc giới để tổ chức thu hồi đất trên thực địa; chỉ đạo UBND xã quản lý chặt chẽ quỹ đất thu hồi, không để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất. Đồng thời lập phương án sử dụng đất đối với phần đất thu hồi, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện việc giao đất theo đúng quy định của pháp luật.

PV

Bài viết liên quan