Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư 5,5 tỷ đồng cho 2 công trình

Kế hoạch phân bố vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách huyện quản lý, huyện Vĩnh Linh quyết định điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư thêm 5,5 tỷ đồng cho 2 công trình, gồm: Nhà Văn hóa trung tâm huyện và Đường liên thôn Nam Cường, xã Trung Nam.

Đối với công trình Nhà Văn hóa trung tâm huyện Vĩnh Linh, điều chỉnh tổng mức đầu tư hạng mục hệ thống sân vườn và hạng mục phụ trợ từ 9,5 tỷ đồng, nguồn ngân sách huyện quản lý năm 2023- 2024 thành 14,5 tỷ đồng. Phần vốn tăng thêm 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện quản lý năm 2024. Lý do tăng vốn, qua xem xét các phương án do tư vấn đưa ra, thống nhất lựa chọn phương án có tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng, cơ bản đủ các hạng mục cần thiết, cách sử dụng một số chủng loại vật liệu cho công trình, tối ưu nhất vê mặt mỹ quan kiến trúc.

Đường liên thôn Nam Cường, xã Trung Nam, điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 1,6 tỷ đồng, nguồn ngân sách huyện quản lý năm 2023- 2024 thành 2,1 tỷ đồng. Phần tăng thêm 500 triệu đồng được bố trí từ nguồn vượt thu ngân sách huyện năm 2022. Đây là tuyến đường phải hoàn thành để đạt tiêu chí huyện nông thôn mới trong lĩnh vực giao thông. Tuyến đường đã được phân kỳ đầu tư năm 2022 với tổng kinh phí 1 tỷ đồng, năm 2023 tiếp tục bố trí thêm 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên qua khảo sát, thẩm tra cho thấy cần thiết bố trí thêm 500 triệu đồng mới đủ nguồn vốn hoàn chỉnh toàn bộ tuyến đường, kết nối với Quốc lộ 9D.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan