Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Khởi sắc thương mại, dịch vụ

Trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù có nhiều khó khăn, song với sự quyết liệt của chính quyền địa phương và nỗ lực của các ngành, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện Vĩnh Linh có nhiều khởi sắc, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế cho năm 2023 và những năm tiếp theo.

Theo đánh giá của UBND huyện Vĩnh Linh, nửa đầu kỳ, hoạt động thương mại và dịch vụ huyện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên từ năm 2022 đến nay, ngành đang trên đà hồi phục.

Trên địa bàn hiện có trên 5.100 cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ đang hoạt động. Công tác quản lý các hoạt động thương mại, bình ổn thị trường được chú trọng, đảm bảo việc cung ứng hàng hóa. Các hoạt động hỗ trợ phát triển thương mại điện tử được hỗ trợ, thúc đẩy nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân. Hệ thống chợ trên địa bàn huyện tiếp tục đầu tư nâng cấp. Hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đăng ký sản phẩm đặc sản địa phương ký gửi tại các siêu thị trên toàn quốc được đẩy mạnh.

Hoạt động du lịch có nhiều dấu hiệu khởi sắc; tiếp tục tiển khai các hoạt động nhằm kích cầu du lịch, tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin truyền thông. Phát huy tiềm năng và lợi thế về dịch vụ biển, dịch vụ văn hoá lịch sử, dịch vụ sinh thái, đẩy mạnh phát triển dịch vụ trên địa bàn gắn với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Hiện nay, tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ chiếm 45% trong tổng giá trị sản xuất. Giai đoạn 2020 - 2023, giá trị sản xuất khu vực này tăng bình quân 9,3%/năm.

Thời gian tới, huyện Vĩnh Linh tiếp tục triển khai đề án “Phát triển Thương mại - Du lịch huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030”. Chú trọng phát triển các doanh nghiệp thương mại; Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chợ đầu mối, chợ nông thôn, các trung tâm phân phối hàng hóa, ưu tiên kêu gọi xây dựng siêu thị tổng hợp tại thị trấn Hồ Xá. Đẩy mạnh việc liên kết, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường tiêu thụ đối với các sản phẩm có thế mạnh của địa phương. Hỗ trợ các thủ tục pháp lý về đất đai, hành chính để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ trên địa bàn thị trấn Hồ Xá, Cửa Tùng, Bến Quan.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Đề án, kế hoạch phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Quan tâm thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại dịch vụ; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch. Triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng khu dịch vụ biển Vĩnh Thái; Bãi tắm Cửa Tùng. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thống nhà hàng, khách sạn, trạm dừng chân, nghỉ dưỡng, loại hình lưu trú Homestay, trung tâm vui chơi giải trí, các dịch vụ du lịch khác nhằm phục vụ khách du lịch. Phấn đấu từ nay cho đến năm 2025, mỗi năm giá trị sản xuất khu vực thương mại - dịch vụ tăng bình quân tăng 18-19%.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan