Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tuyên truyền thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 về “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 4”.

* Xem chi tiết nội dung Quyết định tại đây!

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan