Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Công đoàn Khối Mặt trận- Đoàn thể huyện Vĩnh Linh đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 17/3/2023, Công đoàn cơ sở Khối Mặt trận- Đoàn thể huyện Vĩnh Linh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự có đồng chí Vũ văn Phong, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Nguyễn Bá Lưu, Chủ tịch LĐLĐ huyện.

Công đoàn Khối Mặt trận- Đoàn thể huyện Vĩnh Linh hiện có 26 công đoàn viên, sinh hoạt trong 6 tổ Công đoàn. Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn tìm hiểu, học tập chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phổ biến kịp thời các chủ trương, văn bản của Liên đoàn Lao động huyện. Trong nhiệm kỳ đã có 08 đoàn viên được cử tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Bên cạnh đó, tích cực chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn, kịp thời thăm hỏi, động viên đoàn viên và thân nhân đoàn viên khi ốm đau, khó khăn, hoạn nạn. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa được đoàn viên Công đoàn hưởng ứng tích cực. 100% đoàn viên tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, Quỹ Khuyến học, Quỹ Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và các cuộc vận động khác.

Tại Đại hội, nhiều cán bộ, CCVC, đoàn viên đã tham gia góp ý thẳng thắn vào các vấn đề đã đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ qua, đồng thời nêu lên những đề xuất, kiến nghị chính đáng của người lao động trong quá trình làm việc để tổ chức Công đoàn triển khai hoạt động có hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới.

Nhiệm kỳ 2023- 2028, Công đoàn Khối Mặt trận- Đoàn thể huyện Vĩnh Linh đề ra mục tiêu “Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, lao động; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, đoàn viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp, văn minh”.

Đại hội cũng đã bầu ra 3 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023- 2028 và bầu 1 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Công đoàn huyện lần thứ XV.

Mỹ Hằng- Hoàng An

Bài viết liên quan