Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh chủ động tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập

Những ngày này, đến Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Vĩnh Linh, không khí làm việc của cán bộ, chiến sĩ diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Tất cả đang chủ động, tích cực làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2023 được tổ chức theo đúng kế hoạch và ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra Sở Chỉ huy diễn tập KVPT huyện Vĩnh Linh - Ảnh: BÁ HIẾU

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập KVPT huyện tiến hành qua 3 giai đoạn, với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc KVPT huyện”.

Ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị diễn tập, đảm bảo đạt kết quả cao nhất. Ban CHQS huyện đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện ban hành Kế hoạch tổ chức diễn tập KVPT huyện; tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, tập huấn, bồi dưỡng các nội dung liên quan diễn tập cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng văn kiện, hệ thống kế hoạch A, kế hoạch B...

Công tác xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập được triển khai tích cực, chủ động, theo đúng quy định. Ban CHQS huyện đã huy động hàng ngàn ngày công của cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, cùng lực lượng dân quân tự vệ tiến hành sửa chữa, xây dựng mới Sở Chỉ huy diễn tập KVPT huyện.

Đồng thời, chủ động chuẩn bị phương tiện, cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị kỹ thuật, đảm bảo cho các nội dung diễn tập. Mặc dù khối lượng công việc nhiều, thời gian gấp rút, trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài nhưng cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã chủ động khắc phục khó khăn “vượt nắng, thắng mưa”, tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị, đảm bảo cuộc diễn tập diễn ra đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Để hoàn thành tốt nội dung thực binh, Ban CHQS huyện tham mưu hoàn thành việc phúc tra, rà soát, sắp xếp ổn định biên chế của Đại đội Bộ binh 1, Tiểu đoàn dự bị động viên huyện. Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện, sẵn sàng tham gia nội dung thực hành huy động quân nhân dự bị qua trạm; thực binh lực lượng dân quân địa phương phối hợp cùng LLVT tỉnh và các đơn vị trực thuộc Quân khu 4 đánh địch đổ bộ đường biển.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Vĩnh Linh, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hoài cho biết: Quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về diễn tập KVPT huyện năm 2023, chúng tôi đã tích cực, chủ động tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Đến thời điểm này, huyện Vĩnh Linh đã sẵn sàng các điều kiện tổ chức cuộc diễn tập KVPT huyện đạt kết quả cao nhất.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, cuộc diễn tập KVPT huyện Vĩnh Linh sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể và trình độ, khả năng phối hợp của các lực lượng trong tác chiến phòng thủ.

Đây chính là cơ sở để cán bộ, Nhân dân và LLVT địa phương tiếp tục xây dựng KVPT huyện ngày càng vững chắc, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hùng Hoàng (Nguồn: https://baoquangtri.vn/chinh-tri/vinh-linh-chu-dong-tham-muu-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-dien-tap/179565.htm)

Bài viết liên quan