Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trong mùa mưa bão, lũ lụt

Ngày 13/10/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể  huyện; UBND các xã, thị trấn về việc phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trong mùa mưa bão, lũ lụt.

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh trong mùa mưa bão, lũ lụt, UBND huyện yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em; Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 20/10/2020 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc Thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2021-2030.

Các địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho trẻ em, học sinh biết và tuân thủ các quy định nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn thương tích cho bản thân; tiếp tục duy trì các hình thức khuyến cáo trẻ em, học sinh không tắm, chơi, đùa gần ao, hồ, sông, suối, hố, công trình không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, sạt lở, sụt lún; chủ động đưa đón trẻ đi học trong mùa mưa, bão.

Đồng thời tiến hành rà soát phát hiện các địa điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, sụt lún, hệ thống thoát nước các đường giao thông, công trình xây dựng... Chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc không đảm bảo an toàn gây nguy hiểm và tử vong cho trẻ em; đảm bảo môi trường an toàn, không để xảy ra tai nạn đối với trẻ em.

BBT

Bài viết liên quan