Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Điện lực Vĩnh Linh hướng đến sự hài lòng của khách hàng

Với việc phát triển mới bình quân khoảng 660 khách hàng/năm, hiện nay Điện lực Vĩnh Linh đang đảm nhận cấp điện cho trên 32.740 khách hàng thuộc 18 xã, thị trấn. Xác định mục tiêu lấy khách hàng là trọng tâm phục vụ, Điện lực Vĩnh Linh tập trung các giải pháp đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chú trọng cải cách hành chính, thực hiện văn hóa doanh nghiệp nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Từ đó, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện ở tất cả nhóm tiêu chí.

Điện lực Vĩnh Linh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư vấn, chăm sóc khách hàng.

Giám đốc Điện lực Vĩnh Linh Phan Thành Vinh cho biết: “Triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh, hướng đến sự hài lòng của khách hàng thuộc nhiều nhóm đối tượng, đơn vị luôn bám sát các nội dung chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Điện lực Quảng Trị.

Trên cơ sở đó và căn cứ thực tế địa bàn quản lý để xây dựng, lên kịch bản chi tiết hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện giúp các bộ phận đánh giá được mặt thuận lợi và cả những khó khăn đặt ra nhằm định hướng, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Trước hết, với việc tham mưu, đầu tư cải tạo, sửa chữa, đại tu nhiều công trình có trọng tâm, trọng điểm, Điện lực Vĩnh Linh từng bước hiện đại hóa lưới điện theo hướng tự động hóa. Đồng thời, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, tạo những thay đổi rõ nét trong quản lý, vận hành lưới điện, dịch vụ khách hàng.

Đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã hoàn thành cơ sở dữ liệu của chương trình thu thập hiện trường trung thế tại 6 xuất tuyến trung áp nên rất thuận lợi cho công tác quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện và xử lý sự cố khách hàng.

Những chủ trương của nhà nước về giá bán điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp, sinh viên, học sinh và người lao động thuê nhà ở… đều được tuyên truyền đầy đủ đến các đối tượng và người dân.

Thông qua tổng đài 19001909, Điện lực Vĩnh Linh phối hợp chặt chẽ cùng Trung tâm chăm sóc khách hàng để giải quyết yêu cầu của khách hàng trong thời gian sớm nhất. Mọi đơn thư của khách hàng đều xử lý thỏa đáng, không tồn đọng.

Những thủ tục cấp điện mới, cấp điện trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia tiến hành nhanh chóng. Đầu năm 2022 đến nay, có gần 250 kiến nghị của khách hàng được giải quyết kịp thời.

Thời gian giải quyết trung bình 1,28 ngày. Phục hồi cấp điện trở lại sau sự cố trong vòng 2 giờ: thực hiện 2.745 vụ, thời gian trung bình 0,94 giờ. Thời gian trung bình thông báo ngừng, giảm cấp điện khẩn cấp là 0 giờ.

Thay thế thiết bị đóng cắt lưới trung, hạ thế: thực hiện 100% số vụ đúng quy định. Lắp đặt công tơ cấp điện mới: thời gian trung bình ở thành phố, thị xã, thị trấn là 1,41 ngày; khu vực nông thôn 1,43 ngày.

Cấp điện ngoài mục đích sinh hoạt thực hiện 1,57 ngày. Số lần mất điện thoáng qua của khách hàng (MAIFI) 1,53 lần. Thời gian mất điện kéo dài của khách hàng (SAIDI) 382,4 phút. Số lần mất điện kéo dài của khách hàng (SAIFI) 4,12 lần. Chỉ số tiếp cận điện năng 3 ngày.

Bên cạnh đó, Điện lực Vĩnh Linh chủ động nắm bắt những nhu cầu phát triển phụ tải của khách hàng; đẩy mạnh công tác thanh toán tiền điện qua ngân hàng, tổ chức trung gian thu hộ, đa dạng hóa kênh thanh toán tiền điện.

Đến nay, đơn vị hoàn thành thu tiền điện tại điểm thu cho 100% khách hàng, xóa bỏ 100% dịch vụ bán lẻ điện năng. Tỉ lệ thu qua ngân hàng, tổ chức thu hộ đạt 90,16%. Tỉ lệ hóa đơn thu tự động, không dùng tiền mặt đạt 73,08%.

Qua đây nhằm hiện đại hóa và đồng nhất việc quản lý hợp đồng điện tử, tạo thuận lợi cho khách hàng và các đơn vị trong công tác quản lý, theo dõi quá trình sử dụng điện….

Với những giải pháp đồng bộ, Điện lực Vĩnh Linh nỗ lực nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện ở tất cả nhóm tiêu chí.

Chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện thấp hơn quy định. Việc cung cấp các dịch vụ ngành điện bảo đảm chất lượng, tiện ích đã nhận về phản hồi tích cực từ các đối tượng khách hàng.

Thời gian tới, Điện lực Vĩnh Linh xác định tiếp tục đầu tư nguồn lực từng bước hoàn thiện hạ tầng lưới điện. Triển khai chất lượng dịch vụ cấp độ 4, đẩy mạnh áp dụng các dịch vụ điện theo phương thức điện tử của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

Theo đó, đơn vị sẽ tập trung bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân viên tiếp nhận thông tin phản ánh của khách hàng từ chương trình chăm sóc khách hàng (CRM), tiến đến chuyên nghiệp hóa trong giải đáp, giải quyết phần thô, hạn chế đến mức thấp nhất chuyển công việc đến các bộ phận khác.

Tuân thủ đúng, đầy đủ các chu trình giải quyết nội bộ, niêm yết công khai, phổ biến, tuyên truyền rộng rãi, cung cấp thông tin cho khách hàng về dịch vụ của ngành điện. Sử dụng máy tính bảng, điện thoại thông minh phục vụ khảo sát, lập hồ sơ cấp điện mới.

Các khu vực thị trấn hoàn thành cấp điện trong ngày, khu vực khác thực hiện thấp hơn thời gian quy định. Vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống thu thập dữ liệu (RF Spider) và quản lý đo xa (DSPM) hiện có.

“Đồng thời chúng tôi sẽ tăng cường truyền thông, hướng dẫn khách hàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ trực tuyến của ngành điện trên cổng thông tin quốc gia, địa phương và mạng truyền thông để sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả hơn.

Quản lý, phối hợp chặt chẽ với những đơn vị thu hộ tiền điện, kịp thời nhắc nhở, xử lý vướng mắc, đảm bảo tỉ lệ thu đạt, các vướng mắc sau thu theo đúng quy trình; không để những trường hợp phát sinh của tổ chức thu hộ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành điện với khách hàng.

Quảng bá đầu số của Trung tâm chăm sóc khách hàng miền Trung để tăng tỉ lệ khách hàng biết đến đầu số 19001909. Phấn đấu hoàn thành chuyển đổi 100% hợp đồng mua bán điện sang hợp đồng điện tử trước ngày 30/6/2023.

Từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh điện năng và nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng điện cho khách hàng sử dụng điện.

Đơn vị hướng đến đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân với chất lượng và độ tin cậy ngày càng cao”, Giám đốc Điện lực Vĩnh Linh Phan Thành Vinh cho biết thêm.

Nguyễn Trang

Bài viết liên quan