Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Công đoàn Ngân hàng CSXH huyện Vĩnh Linh đại hội nhiệm kỳ 2023- 2028

Ngày 14/3/2023, Công đoàn NHCSXH huyện Vĩnh Linh đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Nhiệm kỳ 2017-2023, hoạt động của Công đoàn bộ phận NHCSXH huyện đã có nhiều khởi sắc. Tổ chức công đoàn đã triển khai và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ II đã đề ra, góp phần cùng với chuyên môn hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Thu nhập của người lao động năm sau luôn cao hơn năm trước, việc làm ổn định.

Đặc biệt, tổ chức Công đoàn NHCSX huyện đã quan tâm chăm lo tốt cho đời sống và bảo vệ quyền lợi, lợi ích của đoàn viên; các phong trào thi đua cũng được triển khai hiệu quả bằng những hoạt động thiết thực; công tác xã hội, từ thiện cũng được đoàn viên trong công đoàn hưởng ứng tích cực. Nhiều năm liền Công đoàn NHCSXH huyện được xếp mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2023- 2028, Công đoàn NHCSXH huyện tiếp tục đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, động viên đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, tập trung xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tích cực tham gia xây dựng Đảng, cơ quan trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt công tác từ thiện và công tác thông tin, báo cáo tài chính công đoàn.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã biểu quyết thống nhất bầu ra BCH nhiệm kỳ mới.

Phương Nga

Bài viết liên quan