Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Hòa: Công bố thôn Đơn Duệ đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2022

Xã Vĩnh Hòa vừa tổ chức Lễ công bố thôn Đơn Duệ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2022.

Thôn Đơn Duệ đã đạt 12/12 tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu và đã được UBND huyện Vĩnh Linh công nhận đạt chuẩn.

Để xây dựng thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, trong thời gian qua, cán bộ, nhân dân thôn Đơn Duệ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng, xây dựng đường giao thông trục thôn. Đến nay, thôn có 8.569m/8.824km đường trục thôn, ngõ xóm đã bê tông hóa, đạt tỷ lệ 96%; 100% số hộ dân trong thôn đã sử dụng lưới điện, tất cả các trục đường thôn đều có lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng với chiều dài 8,8km.

Về phát triển kinh tế, thôn vừa khuyến khích người dân đầu tư thâm canh, sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, vừa tuyên truyền, vận động người dân phát triển tiểu thủ công nghiệp, như mộc, nề, cơ khí, kinh doanh, dịch vụ... đồng thời vận động con em tham gia xuất khẩu lao động, làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh để tăng thu nhập.

Thôn Đơn Duệ có có thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2022 đạt 49,5 triệu đồng.

Tại buổi lễ, nhiều tập thể và cá nhân của thôn Đơn Duệ đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM đã được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh và của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa.

BBT

Bài viết liên quan