Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi

Chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học và bảo vệ môi trường được xác định là hướng đi bền vững cho ngành chăn nuôi. Do vậy, việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, luôn được huyện Vĩnh Linh quan tâm, chú trọng thực hiện.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện hiện có tổng 8.922 cơ sở chăn nuôi. Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, huyện đã tạo nhiều cơ chế chính sách khuyến khích người dân chuyển đổi từ chăn nuôi truyền thống sang hướng chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, an toàn sinh học, thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, vệ sinh thú y nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của mầm bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào các cơ sở chăn nuôi.

Đối với đàn gia súc, huyện chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương, đơn vị liên quan tích cực phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại các chuồng trại có quy mô lớn, điểm trung chuyển gia súc, khu vực buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm, gia súc tại các chợ; ổ dịch cũ, khu vực tiêu hủy gia súc, gia cầm mắc bệnh, cơ sở ấp nở gia cầm…

Ngoài ra, tuyên truyền hướng dẫn người dân thường xuyên vệ sinh chuồng trại và khu vực xung quanh bằng cách rải vôi, quét dọn, thu gom chất thải, chất độn chuồng trại để đốt hoặc chôn nhằm chủ động tiêu diệt các mầm bệnh nguy hiểm xảy ra.

Qua khảo sát có có 8.065/8.922 cơ sở chăn nuôi trên địa bàn huyện đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường, chiếm tỷ lệ 90,93%.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan