Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023

Ngày 16/1/2023, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện năm 2023.

 

 

 

Bài viết liên quan