Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh xếp thứ 6 về Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Ngày 28/12/2022, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, huyện Vĩnh Linh xếp loại Tốt với Chỉ số CCHC đạt 83,91 điểm. Với kết quả này, huyện Vĩnh Linh xếp thứ 6 trong 10 huyện, thị xã, thành phố. Năm 2022, toàn tỉnh có 9 địa phương xếp loại Tốt, 1 địa phương xếp loại Khá (huyện đảo Cồn Cỏ).

Trên cơ sở kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022, UBND tỉnh giao các ban ngành liên quan căn cứ để xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và rà soát công tác thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Được biết năm 2021, UBND huyện Vĩnh Linh đã được tỉnh xếp thứ 3 khối huyện, thị, thành phố về Chỉ số CCHC với 87,26 điểm.

PV

Bài viết liên quan