Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi

Nhận thức rõ vai trò, động lực của khoa học, công nghệ (KHCN) trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là chăn nuôi, thời gian gần đây, ngành nông nghiệp huyện Vĩnh Linh tích cực tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chủ động ứng dụng vào chăn nuôi thực tế, nhằm tăng năng suất, chất lượng vật nuôi, nhưng vẫn bảo đảm đạt được lợi nhuận cao và bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Người chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất theo hướng chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, với các mô hình chăn nuôi chuyên canh quy mô lớn, con giống tốt, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất con giống - bao tiêu thức ăn - tiêu thụ sản phẩm như: chăn nuôi lợn trên đệm lót sinh thái, nuôi gà gia công… đã góp phần giúp người chăn nuôi vượt qua khó khăn về giá bán cũng như đầu ra cho sản phẩm.

Phòng NN và PTNT huyện Vĩnh Linh cho biết, đến tháng 12/2022 có 161 trang trại chăn nuôi lợn có quy mô 50 con trở lên, 32 trang trại chăn nuôi trâu, bò quy mô 30 con trở lên, 32 trang trại chăn nuôi gà quy mô 5.000 con trở lên. Các trang trại này đều áp dụng chăn nuôi ứng dụng tiến bộ KHKT, thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị, liên doanh, liên kết với các công ty bao tiêu toàn bộ sản phẩm.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan