Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động

Trong năm 2022, UBND huyện Vĩnh Linh đã mở nhiều lớp đào tạo nghề để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 của HĐND huyện về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2025 đã đề ra.

Cụ thể, UBND huyện đã tổ chức 4 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn gồm: kỹ thuật nuôi, phòng trừ bệnh cho gà, vịt; kỹ thuật trồng nấm sò, nấm rơm, nấm linh chi; kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch cây hồ tiêu; kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò, dê với tổng kinh phí là 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, UBND huyện Vĩnh Linh đã chỉ đạo các ban ngành, đơn vị tổ chức 10 lớp tập huấn cho 292 học viên, gồm: tập huấn Quy trình sản xuất hồ tiêu hữu cơ, phòng trừ sâu bệnh trên cây hồ tiêu; kỹ thuật trồng dưa hấu trên đất lúa bỏ hoang vụ hè; nâng cao năng lực quản lý cho đôi ngũ thú y cơ sở; nghiệp vụ khuyến nông; tập huấn dự báo và hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại các loại cây trồng, triển khai một số mô hình sản xuất mới trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, năm 2022 toàn huyện có 2.072 lao động được tạo việc làm mới, trong đó đi làm việc ở nước ngoài 177 người; phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn như Công ty TNHH Scavi Quảng trị, Công ty May mặc miền Trung… đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động.

PV

Bài viết liên quan