Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Chương trình Tài chính vi mô huyện Vĩnh Linh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 16/12/2022, Chương trình Tài chính vi mô huyện Vĩnh Linh tổ chức hội thảo tổng kết hoạt động năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thiên Tùng- Phó Chủ tịch UBND huyện.

Vì mục tiêu xã hội, phi lợi nhuận theo hướng bền vững, Chương trình Tài chính vi mô cung cấp tín dụng nhỏ bằng hình thức tín chấp, vay theo tổ nhóm, hoàn trả dần gốc lãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ có trẻ em. Ở huyện Vĩnh Linh, nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn vay cho người thu nhập thấp, năm 2022, Chương trình Tài chính vi mô đã phát triển thêm gần 400 người vay mới, nâng tổng số hộ vay lên gần 2.000 hộ với tổng dự nợ khoảng 25,2 tỷ đồng. Trong đó, 85% người vay là phụ nữ, 80% người vay thuộc hộ có trẻ em và đã có gần 2.600 trẻ được tác động thông qua vốn vay. Tại 13 xã, thị trấn, gần 1.300 hộ vay được tập huấn Giáo dục tài chính; trên 230 hộ vay được tham gia bồi dưỡng nâng cao kiến thức về chăn nuôi và trồng trọt. Nhờ đó chất lượng tín dụng được đảm bảo, duy trì tỷ lệ hoàn trả đạt 100%.  

Tại hội thảo, Chương trình Tài chính vi mô huyện Vĩnh Linh triển khai một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trong đó tập trung củng cố chất lượng hoạt động cụm, chất lượng tín dụng với khoảng 2.030 hộ được vay vốn, tổng dư nợ đạt 27 tỷ đồng. Ưu tiên tiếp cận vốn vay và các dịch vụ phi tài chính cho hộ dân có trẻ em dễ bị tổn thương nhất, hộ nghèo, cận nghèo; khảo sát nhu cầu vay vốn và mở rộng thêm xã mới là Vĩnh Chấp. Tích cực phối hợp cùng Hội LHPN huyện để tăng lợi ích phi tài chính đến các hộ vay vốn, tập trung nội dung “Phát triển cộng đồng tự chủ”.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan