Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2022- 2023 trước, trong và sau Tết nguyên đán

Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Linh, thời gian trước, trong và sau Tết nguyên đán Quý Mão, công tác chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2022- 2023 đã được huyện, các đơn vị liên quan và các địa phương quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.

Huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2022- 2023 theo kế hoạch đề ra. Đối với cây lúa, diện tích gieo trồng đạt 4.000 héc ta, đạt 100% kế hoạch với 95% sử dụng giống đủ phẩm cấp; 85% giống chất lượng cao. Trong đó, diện tích lúa liên kết sản xuất và tiêu thụ 221 héc ta, riêng diện tích lúa hữu cơ là 144 héc ta. Đặc biệt, trong canh tác lúa vụ Đông Xuân này, huyện Vĩnh Linh có 1.150 héc ta được phun thuốc cỏ bằng thiết bị bay.

Một số cây trồng chủ yếu khác như: ngô gieo trồng được 430/ kế hoạch 500 héc ta, lạc: 870/ kế hoạch 1.080 héc ta, sắn 1.150/ kế hoạch 1.380 héc ta, rau các loại 450/kế hoạch 646 héc ta.

Qua thăm đồng sau Tết nguyên đán Quý Mão, hiện các loại cây trồng trên địa bàn đều sinh trưởng, phát triển bình thường; không có dịch bệnh xảy ra.

Trong thời gian tới, UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ xuống giống các loại cây trồng, đảm bảo diện tích theo kế hoạch. Bên cạnh đó, tăng cường chăm sóc cây trồng, bám sát diễn biến thời tiết, thường xuyên thăm đồng để chủ động ứng phó với diễn biến xấu của thiên tai, dịch bệnh nhằm đảm bảo một vụ mùa thắng lợi.

PV

Bài viết liên quan