Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Nổ lực phát triển kinh tế - xã hội

Xác định năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021- 2025, Đảng bộ huyện Vĩnh Linh đã lãnh, chỉ đạo các đơn v, ban ngành, đoàn th và các địa phương  trong huyện thực hiện nhiệm vụ  phát triển kinh tế- xã hội với quyết tâm cao nhất. Bám sát ch đ “Thích ứng linh hoạt- Tập trung nguồn lực- Đổi mới và Phát triển” huyện Vĩnh Linh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, đời sống của nhân tiếp tục được nâng cao.

Sản xuất ti tan tại huyện Vĩnh Linh.

Huyện đã đạt và vượt 20/21 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đề ra từ đầu năm. Trong đó, nổi bật như tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện đạt theo kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước tăng 11,07% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng nông, lâm và ngư nghiệp chiếm 23,4%, CN-XD chiếm 31,6% và thương mại dịch vụ ước chiếm 45%. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên 55,3 triệu đồng; tổng thu ngân sách ước đạt 285 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho trên 2.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68,05%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,98%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96,7%; 100% xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế và đạt chuẩn phổ cập giáo dục các bậc học; 100% cơ quan đơn vị được công nhân đạt danh hiệu văn hóa và 142/149 thôn đạt chuẩn văn hóa…

Để được những kết quả đó, trước hết các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Vĩnh Linh đã luôn xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm, từ đó đã có những Nghị quyết sát đúng, phù hợp với đặc điểm của địa phương tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần mang lại hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và tạo được lòng tin trong nhân dân. Trong năm 2022, huyện đã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, phát triển ngành nghề dịch vụ.

Ngành nông nghiệp tiếp tục được thực hiện theo phương châm tái cơ cấu theo hương bền vững, nâng cao giá trị gia tăng đối với cây trồng vật nuôi có lợi thế và đưa các loại cây, con mới có giá trị kinh tế vào thử nghiệm; duy trì và nhân rộng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Nhờ đó, mà tổng sản lượng lương thực có hạt trong năm ước đạt trên 38.000 tấn; toàn huyện xây dựng được trên 2.600 ha cánh đồng lúa mẫu lớn; diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 869,7ha, sản lượng nuôi trồng ước đạt 2.292 tấn và sản lượng khai thác ước đạt 3.729 tấn; tổng đàn lợn và gia cầm vượt kế hoạch đề ra, trên địa bàn huyện xuất hiện này càng nhiều các mô hình chăn nuôi ứng dụng tiến bộ KHCN quy mô lớn với 161 trang trại chăn nuôi lợn quy mô 50 con trở lên, 32 trang trại chăn nuôi trâu, bò quy mô 30 con trở lên, 32 trang trại chăn nuôi gà quy mô 5.000 con trở lên.

Đi đôi với sự phát triển của kinh tế nông nghiệp, ngành nghề CN-TTCN tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng và bước đầu có những tín hiệu tích cực. Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt trên 1.115 tỷ đồng, tăng 8,68% so với năm trước. Hoạt động thương mại dịch vụ cũng đang trên đà phục hồi với giá trị sản xuất ngành đạt trên 4.456 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ 2021; toàn huyện hiện có trên 5.100 cơ sở đang hoạt động trên lĩnh vực này.

Song song với đó, các lĩnh vực văn hóa- xã hội cũng được quan tâm chú trọng theo phương châm  tập trung thực hiện giải pháp đồng bộ để phát triển toàn diện trên các mặt. Trong đó, giáo dục dùy trì vững chắc các kết quả đã đạt được về phổ cập xóa mù chữ, giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên. Công tác  xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đạt nhiều kết quả mới, có thêm 3 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn toàn huyện lên 42/51 trường, chiếm tỷ lệ 82%. Hoạt động thể dục thể thao cũng gặt hái được nhiều thành quả khi tổ chức thành công Đại hội TDTD cấp huyện và đứng thứ hai tại Đại hội TDTD cấp tỉnh. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được chú trọng. Tỷ lệ người dân từ đủ 18 tuổi trở lên tiêm phòng Covid 19 đạt 99,23%, cho trẻ từ 12-18 tuổi đạt 98,10%. Chất lượng dân số được nâng cao với tốc tăng dân số tự nhiên ở mức 0,59%, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm so với năm 2021…

Mặt khác, công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo chuyển biến tích cực, tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Quốc phòng- an ninh tiếp tục được giữ vững, tình hình ANCT-TTATXH được đảm bảo tạo tiền đề quan trọng để địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Đặc biệt, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, trong năm 2022 huyện Vĩnh Linh đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng. Trong năm huyện đã huy động được trên 91 tỷ đồng để xây dựng NTM; với trên 28,2 tỷ đồng ngân sách từ TW, trên 55,2 tỷ đồng ngân sách huyện và nhân dân đóng góp trên 7,4 tỷ đồng. Hiện nay, huyện cơ bản đảm bảo thực hiện đúng lộ trình xây dựng NTM đã đề ra, diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng ngày càng đáp ứng được  nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, đời sống vật chất lẫn tinh thần của Nhân dân. Toàn huyện có 13/15 xã đạt chuẩn NTM, có thêm 15 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã Vĩnh Ô đã đạt 13/19 tiêu chí, xã Vĩnh Khê đã đạt 15/19 tiêu chí; huyện cơ bản đạt chuẩn 7/9 tiêu chí về xây dựng huyện NTM.

Những kết quả đã đạt được chính là tiền đề quan trọng, nền tảng vững chắc để huyện Vĩnh Linh thực hiện các mục tiêu tiếp theo trên hành trình đưa quê hương ngày càng phát triển. Đồng thời, phấn khởi trước những thành quả đã đó, toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Linh lại càng ý thức sâu sắc trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo để tiếp tục vượt qua những khó khăn, thách thức tạo ra những bước đột phá về phát triển kinh tế- xã hội trong thời gian sắp tới.

Phương Nga

Bài viết liên quan