Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hàng hóa

Những năm gần đây, được sự khuyến khích, hỗ trợ từ chính quyền địa phương, người dân ở huyện Vĩnh Linh đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, đa dạng về hình thức tổ chức và đối tượng nuôi, góp phần tăng sản lượng và năng suất.

Thống kê đến cuối năm 2022, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện Vĩnh Linh có gần 870ha. Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung chủ yếu ở các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh lâm, Vĩnh Thủy, Vĩnh Thái và Thị Trấn Cửa Tùng. Cơ cấu nuôi trồng và dịch vụ thủy sản trên địa bàn ngày càng đa dạng, nhiều giống thủy sản có giá trị được sử dụng mang lại thu nhập ổn định cho nông dân.

Trong đó, với đối tượng nuôi nước ngọt, huyện tiếp tục duy trì, phát triển các đối tượng nuôi truyền thống như cá trắm, trê, mè, rô phi đơn tính, cá chép,... và đưa một số đối tượng mới vào thí điểm với nhiều hình thức: thâm canh, bán thâm canh, quảng canh ở ao hồ, đồng thời phát triển các mô hình nuôi cá - lúa, cá - lợn, cá - lúa - lợn kết hợp trên ruộng trũng để tận dụng diện tích mặt nước. Với đối tượng nuôi mặn, lợ, nhiều quy trình nuôi mới được đưa vào áp dụng cho hiệu quả kinh tế cao như: nuôi tôm hai giai đoạn, ba giai đoạn, nuôi theo quy trình sinh học. Năm 2022, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 2.300 tấn; tăng 4,2% so với kế hoạch năm.  

Huyện Vĩnh Linh đặt ra mục tiêu đến năm 2025, diện tích nuôi trồng thủy sản từ 930 - 950ha; sản lượng đạt 2.100 - 2.400 tấn/năm.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan