Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Mở rộng diện tích nuôi tôm công nghệ cao

Thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã khai thác tối đa điều kiện về tự nhiên để mở rộng diện tích nuôi tôm công nghệ cao. Đây là phương thức chăn nuôi được đánh giá vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa thích ứng với biến đổi khí hậu và môi trường sinh thái.

Hệ thống nuôi tôm công nghệ cao là sự kết hợp, bố trí khoa học giữa ao nuôi chính và các ao nuôi phụ trợ như ao lắng, ao xử lý, ao chuẩn bị, hệ thống xử lý nước thải… Với hình thức nuôi này, ao tôm không bị phụ thuộc vào thời tiết nhờ hệ thống mái che bằng lưới hoặc nilong theo đặc điểm từng vụ nuôi, giảm rủi ro về dịch bệnh trong quá trình nuôi, hệ thống xử lý nước thải nuôi tôm trước khi xả ra bên ngoài giúp bảo vệ nguồn nước, môi trường xung quanh... Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, sản lượng, giá bán tôm thương phẩm, gia tăng lợi nhuận cho các hộ nuôi so với phương pháp nuôi truyền thống trước đây.

Hiện nay, toàn huyện có gần 312ha diện tích nuôi tôm. Trong đó có 22 ha nuôi tôm công nghệ cao, áp dụng theo quy trình nuôi tôm 2 giai đoạn, 3 giai đoạn, nuôi theo quy trình sinh học; tập trung chủ yếu tại các xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thái… Đối tượng nuôi chủ lực gồm tôm sú và tôm thẻ chân trắng.

Hiện địa phương đang khuyến khích nhân rộng mô hình này. Để người dân yên tâm sản xuất, huyện Vĩnh Linh luôn tạo điều kiện để người dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi cũng như tập huấn, nắm bắt kỹ thuật trong chăn nuôi. Tạo bước chuyển từ phương thức  nuôi quảng canh truyền thống sang nuôi tôm công nghiệp, công nghệ cao, hướng đến sản xuất bền vững, truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng, ổn định đầu ra cho thủy sản.

            Mỹ Hằng

Bài viết liên quan