Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Nhiều xã sụt giảm các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Đến nay, huyện Vĩnh Linh có 13/15 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 86,7%. Tuy nhiên hiện nay, khi rà soát theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021- 2025, các xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016- 2020 bị sụt giảm nhiều tiêu chí.

Cụ thể, 15/15 xã chưa đạt tiêu chí Quy hoạch, huyện dự kiến vào cuối tháng 12/2022 sẽ hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung cho tất cả các xã theo quy định; 14/15 xã chưa đạt chỉ tiêu Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung; 3/15 xã chưa đạt tiêu chí Nghèo đa chiều, gồm Vĩnh Hà, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê; 7/15 xã chưa đạt chỉ tiêu về thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương.

2/15 xã chưa đạt chỉ tiêu về Tỷ lệ đường thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; 1/15 xã chưa đạt Tiêu chí văn hóa; 1/15 xã chưa đạt chỉ tiêu Không có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em; tội phạm và tệ nạn xã hội.

Vấn đề sụt giảm tiêu chí xây dựng NTM đã được Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Trần Nhật Quang đề cập tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026 ngày 20/12/2022. Từ đó đặt ra yêu cầu đối với công tác lãnh đạo, điều hành của các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM thời gian tới. Đó là, tiếp tục tổ chức đánh giá, rà soát hiện trạng NTM theo Bộ tiêu chí NTM các cấp giai đoạn 2021-2025. Các xã bị sụt giảm chỉ tiêu xây dựng kế hoạch phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn và nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021- 2025.

PV

Bài viết liên quan