Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

“Khơi dậy khát vọng- Tranh thủ thời cơ- Đẩy mạnh tăng trưởng”

Đi qua một năm đầy khó khăn, thách thức; trong khí thế mừng Đảng- mừng Xuân mới Quý Mão 2023,  Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Vĩnh Linh chính thức bước sang một giai đoạn mới trên hành trình xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Năm 2023, huyện Vĩnh Linh lựa chọn chủ đề “Khơi dậy khát vọng- Tranh thủ thời cơ- Đẩy mạnh tăng trưởng” để làm phương hướng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Huyện xác định đây là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021- 2025, hưởng ứng đợt phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống huyện Vĩnh Linh 25/8 (1954- 2024).

Hội hoa Xuân Quý Mão 2023 huyện Vĩnh Linh.

Trên cơ sở đó, huyện chủ trương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trong tâm và 2 lĩnh vực đột phá được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm, giai đoạn 2021- 2025. Đồng thời xây dựng 21 chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế- xã hội để thực hiện. Nổi bật có các tiêu chí đáng chú ý như nâng tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 14- 15%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng lên 59- 60 triệu đồng; thu ngân sách tăng trên 10%; tổng nguồn vốn đầu tư, phát triển xã hội đạt từ 2.500- 2.600 tỷ đồng; huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM; tạo việc làm cho 2.000 lao động trở lên; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm giảm từ 0,5-1%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97,5%...

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, trên lĩnh vực kinh tế huyện sẽ đẩy mạnh thực hiện phương châm thực chất và hiệu quả; cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế. Trong đó, sẽ tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và tăng cường liên doanh, liên kết; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với lợi thế của địa phương và nhu cầu của thị trường; áp dụng mạnh mẽ tiến bộ KHKT. Phấn đấu tổng lượng lương thực có hạt cả năm đạt 41.500- 42.000 tấn; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 870- 900ha; sản lượng nuôi trồng đạt 2.300- 2.400 tấn và sản lượng đánh bắt đạt 3.600- 3.700 tấn; trồng mới khoảng 2.000- 2.100 ha rừng tập trung.

Cùng với đó, huyện Vĩnh Linh sẽ đẩy mạnh thực hiện Đề án “Phát triển công nghiệp giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030” để tạo ra bước đột phá. Đặc biệt, sẽ áp dụng nhiều chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất CN-TTCN đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng KHKT. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn nông thôn gắn với Chương trình “Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP”. Phấn đấu có thêm ít nhất 2 sản phẩm đạt OCOP 3, 4 sao cấp tỉnh. Đồng thời, triển khai Đề án “Phát triển thương mại - du lịch”, đa dạng hóa các loại hình hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh liên kết, kết nối thị trường và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Riêng đối với nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện đặt ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm hoàn thành 2 tiêu chí về môi trường và y tế- văn hóa- giáo dục.  Xây dựng thêm 1- 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thêm 9- 10 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và đưa xã Vĩnh Khê về đích NTM. Huyện sẽ tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí; bố trí nguồn lực để thực hiện các công trình, dự án và hỗ trợ tối đa cho 2 xã miền núi thực hiện quá trình xây dựng NTM. Từ đó, góp phần hoàn thành mục tiêu đưa huyện đạt chuẩn NTM trước năm 2025.

Nhằm tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho địa phương, huyện Vĩnh Linh cũng sẽ tập trung phát triển các đô thị trên địa bàn. Theo đó, tiếp tục thực hiện việc mở rộng, điều chỉnh quy hoạch chung đối với thị trấn Hồ Xá; đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, tăng quy mô dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp để làm cơ sở cho việc nâng thị trấn Hồ Xá đạt tiêu chí đô thị loại 4. Mở rộng quy hoạch, đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng các điểm dân cư, điều chỉnh quy hoạch xây dựng bãi tắm, trực quan ven biển tại thị trấn Cửa Tùng, từng bước xây dựng cửa ngõ vùng đông trở thành đô thị du lịch- dịch vụ. Còn đối với thị trấn  Bến Quan, cửa ngõ phía Tây thì mở rộng và phát triển theo hướng đô thị kinh tế tổng hợp.

Ngoài ra, huyện cũng sẽ thực hiện việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó là quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện và đồng bộ. Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ KHCN; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.  Cụ thể, sẽ đẩy mạnh việc đổi mới công tác quản lý và năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Duy trì vững chắc những kết quả đã đạt được về phổ cập giáo dục; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất trường học theo hướng hiện đại. Nâng cao chất lượng phục vụ và thực hiện tốt các chế độ chính sách trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trên các mặt văn hóa, thông tin, thể dục thể thao huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa văn nghệ gắn với việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Thực hiện đầy đủ và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

Cùng với các nhiệm vụ nói trên, huyện cũng sẽ tập trung xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và thực thi pháp luật nghiêm minh. Xây dựng tiềm lực quốc phòng theo hướng toàn diện, từng bước hiện đại, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Giữ ANTT  ở từng thôn, bản, khóm phố và khu dân cư trên địa bàn.

Với một lộ trình rõ ràng và các nhiệm vụ được xây dựng một cách cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, bước sang giai đoạn mới, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Vĩnh Linh tự tin rằng sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, từng bước xây dựng quê hương Vĩnh Linh văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững.

Phương Nga

Bài viết liên quan