Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thu hồi gần 13.200 m2 đất của Trung tâm Giống thủy sản tại Cửa Tùng

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định thu hồi đất của Trung tâm Giống thủy sản tại thị trấn Cửa Tùng giao cho UBND huyện Vĩnh Linh quản lý.

Ảnh minh họa.

Theo đó, có gần 13.200 m2 đất nông nghiệp tại Trại sản xuất giống thủy sản mặn, lợ Cửa Tùng do Trung tâm Ging thủy sn đang qun lý, sử dụng thuộc địa bàn khu phố Hòa Lý, thị trấn Cửa Tùng bị thu hồi và giao cho UBND huyện Vĩnh Linh quản lý. Lý do, Trung tâm Ging thủy sn không có nhu cầu sử dụng đất và có văn bản trả lại tài sản nhà, đất cho nhà nước.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Vĩnh Linh lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để sử dụng vào mục đích đã được xác định, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đúng quy định pháp luật.

PV

Bài viết liên quan