Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ

Ngày 17/5/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ trên địa bàn.

UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh thủy sản theo đúng quy định của Luật Thú y và các văn bản liên quan; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người nuôi nâng cao nhận thức và ý thức về phòng chống dịch bệnh thủy sản; không giấu dịch, kịp thời chia sẻ thông tin dịch bệnh với nhân viên thú y xã, thị trấn để báo cáo chính quyền địa phương, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện.

Các địa phương trong huyện thực hiện tốt khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ và tổ chức sản xuất nuôi trồng thủy sản đảm bảo kế hoạch năm 2023; chuẩn bị sẵn nguồn nhân lực và kinh phí để ứng phó kịp thời khi dịch bệnh xảy ra nhằm khống chế, bao vây dịch khi còn ở diện hẹp. Kiểm tra, kiểm soát số lượng, chất lượng con giống thả nuôi, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp con giống thả nuôi chưa được kiểm dịch; tổng hợp số lượng các cơ sở sản xuất giống và diện tích thả nuôi tại địa bàn quản lý.

Đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, kịp thời báo cáo với cơ quan Chăn nuôi và Thú y, cơ quan có thẩm quyền khi có dấu hiệu dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

BBT

Bài viết liên quan