Thông báo - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: V/v giảm dự toán kế hoạch năm 2023 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do huyện quản lý

CÔNG VĂN: Tham gia ý kiến về dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia

THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện ngày 02/01/2024

CÔNG VĂN: Triển khai thực hiện hội nhập về văn hoá, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo

THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy ngày 02/01/2024

CÔNG VĂN: Tăng cường phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về cờ bạc trong dịp Tết Nguyên Đán 2024

CÔNG VĂN: Triển khai thực hiện Kết luận và Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024

KẾ HOẠCH: Kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với UBND cấp xã trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2023

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

THÔNG BÁO: Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn năm 2023

Tin đã đưa

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »