Thông báo - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: Triển khai thực hiện Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

QUYẾT ĐỊNH: Tặng thưởng cho các thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng ĐBDT thiểu số và miền núi; thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: V/v điều chỉnh một số nội dung QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái biển AE Resort - Cửa Tùng Quảng Trị

QUYẾT ĐỊNH: V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát triển huyện Vĩnh Linh

KẾ HOẠCH: Đăng ký nghĩa vụ quân sự phúc tra quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2025

KẾ HOẠCH: Cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024

THÔNG BÁO: Tình hình và dự báo sâu bệnh hại cây trồng

KẾ HOẠCH: Vận động ủng hộ Quỹ Khuyến học năm 2024

CÔNG VĂN: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04CT-TTg ngày 11/02/2024

CÔNG VĂN: Tuyên truyền tập huấn sử dụng ứng dụng VNeID

Tin đã đưa

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »