Thông báo - Huyện Vĩnh Linh

ĐỀ CƯƠNG: Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904- 02/4/2024)

CÔNG VĂN: V/v Triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2024

KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện Nghị định số 76/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

CÔNG VĂN: V/v Tiến độ tham gia đào tạo trực tuyến về Đề án 06

CÔNG VĂN: V/v đôn đốc thực hiện Đề án 06 và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ

HƯỚNG DẪN: Về việc sưu tầm tài liệu, hiện vật quý, hiếm của huyện Vĩnh Linh giai đoạn 1954 -2023

KẾ HOẠCH: Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1năm 2024

KẾ HOẠCH: Thực hiện công tác Dân số và phát triển huyện Vĩnh Linh năm 2024

QUYẾT ĐỊNH: Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Trị năm 2023

QUYẾT ĐỊNH: V/v Cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Đại Cát

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »