Thông báo - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: V/v phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023

KẾ HOẠCH: Tập huấn Hướng dẫn kê đơn thuốc điện tử quy định tại Thông tư số27/2021/TT-BYT của Bộ Y tế và tiếp nhận “Giải pháp gửi đơn thuốc điện tử” đến người bệnh

KẾ HOẠCH: Tiếp nhận Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ vào công chức xã

QUYẾT ĐỊNH: V/v phê duyệt phê duyệt danh sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá năm 2023

CÔNG VĂN: V/v tăng cường sản xuất và phòng, chống rét trong nuôi trồng thủy sản

CÔNG VĂN: Đẩy mạnh tiết kiệm điện và thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân

THÔNG BÁO: Kết quả thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới năm 2023 xã Vĩnh Khê

THÔNG BÁO: Kết quả thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí xã NTM nâng cao năm 2023 xã Vĩnh Hòa

QUYẾT ĐỊNH: V/v trợ giá giống lúa vụ Đông Xuân 2023-2024

QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt dự án sản suất lúa hữu cơ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »