Thông báo - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024

CÔNG VĂN: V/v tăng cường bảo mật tài khoản công vụ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh

CÔNG VĂN: Triển khai Đề án Phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn 2050

QUYẾT ĐỊNH: V/v phê duyệt Dự án "Xây dựng mô hình nuôi ốc bươu đen trong tráng lưới và trong hệ thống lọc tuần hoàn khép kín mật độ cao"

QUYẾT ĐỊNH: V/v phê duyệt Dự án "Nuôi tôm công nghệ cao"

KẾ HOẠCH: Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 14/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 111-KH/HU ngày 04/4/2024 của Huyện ủy Vĩnh Linh về “nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường,...

KẾ HOẠCH: Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tháng hành động vì ATTP năm 2024

KẾ HOẠCH: Triển khai tổ chức các hoạt động Lễ hội Thống nhất non sông; kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972...

KẾ HOẠCH: Tham gia Hội thi kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn PCCC cấp tỉnh năm 2024

THÔNG BÁO: Tuyển sinh chương trình Thạc sỹ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »