Thông báo - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai xảy ra trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: Về việc tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

BÁO CÁO: Giải trình, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

QUY TRÌNH TTHC thuộc lĩnh vực Nội vụ

QUYẾT ĐỊNH: V/v điều chỉnh vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2023 tại Quyết định số 5023/QĐ-UBND ngày 31/12/2022

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt kết quả trúng đấu giá cho thuê lô quầy tại chợ Bến Quan giai đoạn 2023 - 2033

KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023- huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v tăng cường công tác lưu trữ trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Vĩnh Linh lần thứ XI năm 2024 và tập huấn đoàn thể thao học sinh huyện Vĩnh Linh tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Trị lần thứ VII năm 2024

THÔNG BÁO: Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 Khu văn hóa Khu phố 1, thị trấn Hồ Xá và Bản đồ QH

Tin đã đưa

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »