Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Chú trọng củng cố tổ chức Đảng, phát triển Đảng viên trong trường học

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về “tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển Đảng trong trường học”, 25 năm qua, huyện Vĩnh Linh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền và tạo nguồn phát triển. Nhờ vậy, đã góp phần xây dựng được đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, vững vàng về chính trị, tận tâm với nghề, đáp ứng được niềm tin của Đảng và Nhân dân; các thế hệ học sinh cũng từ đây nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm đối với bản thân và vận mệnh quốc gia, dân tộc phấn đấu vươn lên, xứng đáng với truyền thống hiếu học trên quê hương lũy thép.

Vĩnh Linh phát triển đảng viên trong trường học.

Thực hiện Chỉ thị 34, huyện Vĩnh Linh đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân viên ở các trường học. Đối với đội ngũ cán bộ giáo viên, tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, qua đó để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội. Từ năm 2013, Chỉ thị này tiếp tục được BTV huyện ủy Vĩnh Linh chỉ đạo thực hiện song song, hiệu quả với Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Đối với học sinh, chỉ đạo các trường học trực tiếp triển khai các hoạt động phù hợp với đơn vị theo chủ đề “tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với trọng tâm là nâng cao ý thức học tập, tu dưỡng đạo đức, lễ phép, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, thương yêu giúp đỡ bạn bè, văn minh trong ứng xử không vi phạm nội quy nhà trường và pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia công tác xã hội, hoạt động thiện nguyện.

Nhiều nhà trường cũng đã có cách làm hay, khuyến khích, động viên được tinh thần vươn lên của học sinh. Tiêu biểu, ở trường THPT Vĩnh Linh thực hiện mô hình “Đoàn trường THPT Vĩnh Linh trong phát hiện, bồi dưỡng đảng viên trẻ”; trường THCS&THPT Bến Hải với mô hình “diễn đàn sinh hoạt đoàn viên thanh niên học đường với đảng viên tuổi 18”; mô hình “Công tác Trần Quốc Toản và phong trào chăm sóc địa chỉ đỏ” ở Liên đội trường THCS Nguyễn Trãi; chương trình “mùa xuân cho em” của Liên đội trường Tiểu học kim Đồng... Qua đó, đã khơi dậy và trang bị cho thế hệ trẻ những hiểu biết về truyền thống quý báu, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm đối với bản thân và vận mệnh quốc gia để phấn đấu, vươn lên.

Việc xây dựng chi bộ trong trường học trong sạch, vững mạnh được quan tâm. Huyện Vĩnh Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố các tổ chức Đảng trong trường học. Đến nay, 100% trường học đều có chi bộ Đảng. Trong đó, có 5 chi bộ trực thuộc Huyện ủy, 51 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Các chi bộ nhà trường thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các hoạt động tại trường học. Hàng năm, qua phân loại tổ chức Đảng, toàn ngành có trên 98% chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Song song đó, ngành giáo dục và đào tạo chú trọng củng cố các tổ chức đoàn thể như: công đoàn, đoàn thanh niên, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đến nay, 100% trường học có tổ chức công đoàn và tổ chức này đã thực sự là chỗ dựa vững chắc, là địa chỉ đáng tin cậy bảo vệ quyền lợi chính đáng của mỗi đoàn viên. Bên cạnh đó, toàn ngành có 5 đoàn trường cơ sở, 51 Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 29 liên đội trường học. Các tổ chức này luôn có nhiều hoạt động phong phú, thu hút đông đảo các em học sinh tham gia. Đoàn viên thanh niên sống có lý tưởng, hoài bão, có tinh thần vươn lên và đã phát huy được vai trò xung kích, xứng đáng là cánh tay phải đắc lực của Đảng.

Công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên được các đảng bộ địa phương cũng như chi bộ trường học quan tâm. Trên cơ sở đảm bảo chất lượng, đổi mới công tác giáo dục, nâng cao ý thức tự giác phấn đấu của quần chúng vì lý tưởng của Đảng; thông qua phong trào thi đua “dạy tốt học tốt” và “lao động sáng tạo” để tạo nguồn, bổ sung nhân tố mới cho Đảng. Cùng với đó quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tính xung kích trong hoạt động của các trường và công tác giảng dạy chuyên môn cho cán bộ, đảng viên. Hiệu quả phấn đấu của những đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng đã tác động tích cực đến các quần chúng trong nhà trường, động viên họ tiếp tục phấn đấu… Trong 25 năm qua, toàn ngành có 731 đảng viên mới được kết nạp, trong đó có 6 đảng viên là học sinh kết nạp dịp 19/5 thuộc các trường THPT trên địa bàn. Tính đến tháng 7/2023, toàn ngành có 1.334 đảng viên/ 1.579 cán bộ, giáo viên, nhân viên, đạt tỷ lệ 85%. 

Để tăng cường công tác củng cố tổ chức đảng, đoàn thể, quần chúng và phát triển đảng viên trong các trường học, trong thời gian tới, huyện Vĩnh Linh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trong trường học không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, phát huy vai trò lãnh đạo trong trường học, nhất là người đứng đầu. Quan tâm đến công tác phát triển đảng viên nhưng phải giữ vững phương châm “đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng”. Chú trọng, phát hiện, bồi dưỡng giúp đỡ để phát triển đảng viên đối với học sinh, tạo điều kiện cho các em phát triển. Kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với công tác quản lý, sàng lọc đảng viên. Củng cố, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện tốt phân công công tác cho cán bộ, đảng viên gắn với sinh hoạt chi bộ, góp phần phát huy trí tuệ, tính sáng tạo của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị...

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan