Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày 19/6/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Vĩnh Linh quý 2 năm 2023.

* XEM NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan